Wat is jouw volgende stap als ondernemer?

Geplaatst op 20 april 2020

Als ondernemer kan je toe zijn aan een volgende stap met je bedrijf. Om wat voor redenen dan ook. Of de oorzaak nu ligt in de coronacrisis of dat je daarvoor al nieuwe kansen zag, het is altijd verstandig om eerst zelf een goed beeld te hebben van waar je staat met de onderneming. Dat inzicht krijg je met een ‘’bedrijfsanalyse’’. Dit doe je zelf of in samenwerking met een (bedrijfskundig)adviseur die voor eventuele investering(en) ook goed de weg weet in het speelveld van de financiële wereld.

De bedrijfsanalyse: 

Wil je weten hoe je bedrijf ervoor staat, waar de kansen liggen en voor welke uitdagingen je staat? Dan is het opstellen van een analyse van je bedrijf een goede methode om dit te achterhalen en/of de bevestiging te krijgen van je “gevoel”. Je onderzoekt de verschillende aspecten van je bedrijf, zoals de organisatie zelf, de markt en de financiën. Hierdoor krijg je inzichtelijk waar je staat en kan je beter sturen om succesvol te worden of te blijven.

Een veel gebruikte opzet van een bedrijfsanalyse bestaat uit: 

1) De onderneming en de ondernemer(s)

Hierin wordt o.a. de historie aangestipt, de organisatiestructuur besproken en de bedrijfscultuur benoemd.

2) Het product / de dienst

Wat is het product of de dienst die je levert. Belangrijk is hierbij om vast te stellen wat de doelgroep is, wat de functie van het product of de dienst is en hoe het presteert.

3) Marketingstrategie

Hierbij wordt gekeken naar doelgroepen, marktsegmenten en de marketingmix.

4) De financiën

Vanuit de liquiditeit wordt bezien of je aan de betalingsverplichtingen kunt blijven voldoen. Met de rentabiliteit wordt berekend of de investering ook daadwerkelijk geld gaat opleveren en de solvabiliteit (verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen) als indicator voor de mate waarin een onderneming in staat is om haar schuld af te lossen. 

Bij het beoordelen van financieringsaanvragen wordt er gekeken naar de pijlers 

  • ondernemer & onderneming, 
  • rentabiliteit & cashflow, 
  • vermogen 
  • en zekerheid. 

Als uit de afweging tussen deze pijlers een positieve overweging komt, zal een bank / investeerder overgaan tot financiering. En dat is altijd goed om te weten, los van het feit of je wel of geen financiering nodig hebt.

5) SWOT

De gegevens uit de voorgaande analyses komen in een sterkte en zwakte analyse (SWOT). Hierin voeg je de interne analyse en de externe analyse samen en zet je de sterktes en zwaktes van je bedrijf op een rij. Die plaats je vervolgens tegenover de kansen en bedreigingen in de markt. Nu kan je gericht keuzes maken over waar je mee wil doorgaan, stoppen en wat je wil gaan toevoegen.

Het is goed om bovenstaande bespiegelingen periodiek te bespreken en aan het papier toe te vertrouwen. Vanuit de verworven inzichten kan men weloverwogen strategische keuzes maken.

Goede ondernemers hebben een plan, andere ondernemers een excuus.

Lees alle blogberichten